Kategorier
Hallå Gunnar Lindstedt! #näringslivsdialog
08 Sep 2021

Vad innebär ett bra näringslivsklimat för dig?

Vi ställde samma fråga till Gunnar Lindstedt, Carlstedt Arkitekter AB som deltar i kommande näringslivsdialog med fokus på samhällsutveckling.

– Att det finns en bra dialog mellan olika aktörer och möjlighet för alla att bidra på olika sätt.

Vad tycker du är viktigast för att utveckla Eskilstuna?
– Samarbete mellan olika intressenter. Vi måste våga testa! Vi ska tro på framtiden. Arkitekturen bör få större fokus.

Varför ska man delta i dialogen?
– Jag tror starkt på dialogen, det är en grund för utveckling och förståelse.

Delta i årets tredje näringslivsdialog den 24 september. Temat denna gång är samhällsutveckling med fokus på bygg & fastighet. I dialogen deltar politiker, tjänstepersoner och representanter från näringslivet.

Läs mer och anmäl dig på: https://foretag.eskilstuna.se/naringslivsdialoger

Påbörja ditt deltagande här
Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.