Blogg

Fredagen den 29 maj livesände vi den andra träffen med näringslivsaktörer under ledning av Felix Andersson. Temat var 'värna om det lokala näringslivet'. Se hela programmet här. >

I veckan samlar Emma Hansson, strateg på Region Sörmland hela innovationsstödsystemet, digitalt men även fysiskt. I Eskilstuna på Munktell Science Park. >

Välkommen på 10-fika med näringslivsfokus! Fredag 29 maj mellan klockan 10-11 kommer vi att livesända en träff med flera näringslivsaktörer under ledning av Felix Andersson. >

För femte året i rad genomfördes Affärsplan Eskilstunas (be)STÄMMA den 12 maj 2020 i fullmäktigesalen i Stadshuset. Denna gång som ett webbinarium. Här kan du ta del av hela mötet. >

Sörmlands turismutveckling (STUA) agerade snabbt när krisen började. För att stötta företagare inom besöksnäringen har de tillsammans med Almi Företagspartner startat en hjälplinje för att ge akut stöd och rådgivning, finansierat av Region Sörmland. >

För femte året i rad intar näringslivet fullmäktigesalen i Stadshuset. Denna gång digitalt. Här presenteras dagordningen för (be)STÄMMAN 12 maj 2020. >

Mahfouz Hebrawi på NyföretagarCentrum i Eskilstuna, berättar om hur de snabbt har agerat med stödinsatser för nyföretagare. Mahfouz informerar även om att ordinarie verksamhet pågår för fullt, dock digitalt. >

10-fika med näringslivsfokus Onsdagen den 29 april livesände vi en träff med näringslivsaktörer under ledning av Felix Andersson. Temat var 'värna om det lokala näringslivet'. Se hela programmet här. >

Nu är sajten för matchning i Sörmland tillgänglig - matchajobben.nu En mötesplats för företag i Sörmland som har påverkats av coronakrisen och behöver personal eller som kan ta uppdrag inom områden de normalt inte arbetar med. >

För femte året i rad intar näringslivet fullmäktigesalen i Stadshuset. Denna gång digitalt. Affärsplan Eskilstuna är ett samarbete mellan näringslivet, kommunen och övriga aktörer och tillsammans arbetar vi med lokal näringslivs- och samhällsutveckling. (be)STÄMMAN är Affärspl... >