Byggfrukost – hur bygger vi ett attraktivt Eskilstuna?

I veckan arrangerades den tredje Byggfrukosten i Eskilstuna och denna gång var temat ‘Hur bygger vi ett attraktivt Eskilstuna?’ med Magdalena Lindfeldt, planeringsarkitekt FPR/MSA, utvecklingsenheten Sbf, Eskilstuna kommun. Hon berättade om kommunens arbete med det nya arkitekturprogrammet, höll en enklare övning och öppnade upp för diskussion.

Initiativtagare till Byggfrukost är Anna-Karin Kjellin och Caroline AxelssonANCA Inredningskontor. De kände att det saknades en samlingspunkt och ett nätverk för företag som arbetar för att utveckla fastigheter i Eskilstuna. Syftet med Byggfrukost är att vara en naturlig och öppen mötesplats för kompetensutveckling, för att knyta nya kontakter och framför allt för att träffas under avslappnade och trevliga former.

En av deltagarna denna morgon var Markus Grieser, Dipl. Ing. Arkitekt SAR/MSA och ansvarig arkitekt på Tyréns i Eskilstuna. Vi passade på att ställa 4 snabba frågor:

Varför var du här idag?
Av ren nyfikenhet! Jag fick inbjudan och ville kolla vilka som var där och vad det handlar om. Och sedan frukost, förstås…

Hur upplevde du mötet?
Det var mycket inspirerande att träffa på en blandning av olika människor och aktörer inom branschen som engagerar sig. Samtalen om arkitektur behöver ske på bred front eftersom den byggda miljön påverkar oss alla.

Vad skulle du vilja ha för teman på kommande Byggfrukostar?
Arkitektur handlar om förhållningssätt och inlevelse, att förstå behov och skapa lösningar. Det känns angeläget att vi pratar och fokuserar mer på processerna. En väl fungerande processen i samspel med både byggher­rar, tjänstemän och samtliga inblandade är nyckeln till bra arkitektur som är genomförbar, förvaltningsvänlig och kvalitativt står sig över tid.

Vad är det bästa med Eskilstuna?
Efter 4 år som verksam arkitekt här i Eskilstuna inser jag att jag fortfarande håller på att upptäcka staden…
Industriarvet, innerstadens fina stadsrum och vattnet/ån är de självklara kvaliteter som ger staden karaktär. Men det är kontrasterna och variationen i den byggda miljön som är mest intressanta eftersom de både leder till utmaningar men även stora möjligheter till utveckling.

Affärsplan Eskilstuna är en samarbetspartner och ett faciliteringsstöd till Byggfrukost.

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.