Byggfrukost

Vad är detta?

Byggfrukost är ett nätverk för företag som arbetar för att utveckla fastigheter i Eskilstuna. Initiativtagare är Anna-Karin Kjellin och Caroline Axelsson på anca inredningsarkitekter AB. De kände att det saknades en samlingspunkt och ett nätverk för företag som arbetar för att utveckla fastigheter i Eskilstuna.

Syftet med Byggfrukost är att vara en naturlig och öppen mötesplats för kompetensutveckling, för att knyta nya kontakter och framför allt för att träffas under avslappnade och trevliga former.

Målsättning

Agera mötesplats för kompetensutveckling, innovation och nätverkande.
Bidra till ett attraktivare Eskilstuna – både ur näringslivs- och samhällsbyggnadsperspektiv.
Arrangera 4 nätverksträffar per år.

Hur engagerar vi oss?

Vi engagerar oss genom
– aktiv medverkan i styrgruppen
– att bidra med stöd, nätverk och kompetens genom dialog
– att lyfta arbetet kommunikativt.

Bra att veta!

I styrgruppen arbetar, utöver Anna-Karin och Caroline, även Sofia Norstedt, PQ Projektledning och Stina Adolfson Kiviaho, Affärsplan Eskilstuna.  

Kontakt:
Anna-Karin Kjellin, anca inredningsarkitekter annakarin@anca.nu
Caroline Axelsson, anca inredningsarkitekter caroline@anca.nu
Sofia Norstedt, PQ Projektledning sofia.norstedt@pqp.se

På bilden som är tagen vid en av nätverksträffarna syns från vänster: Stina Adolfson Kiviaho, Anna-Karin Kjellin, Sara Sjökvist Energy Evolution Center, Linda Werther Öhling Energy Evolution Center, Sofia Norstedt samt Caroline Axelsson.