Byråkratievolution

Hur kan kommunen vara en möjliggörare för tillväxt? Hur kan vi lyfta det kommunala engagemanget, utmana befintliga processer och hitta nya metoder och arbetssätt för att skapa förutsättningar för det lokala näringslivet att växa? 

Genom ByråkratiEvolution sätter vi fokus på kommunkoncernens organisation och interna processer. Vi vill uppnå en ökad förståelse för näringslivet och att näringslivet får en ökad förståelse för Eskilstuna kommunkoncern. 

Hur kan servicen till företagen förbättras och hur kan kommunen stärka den interna och externa samverkan? Det handlar om att ta ytterligare ett steg i samskapandet för ett bättre och mer attraktivt näringslivsklimat.