Parkeringsplatser

Vore det inte bra att veta om det finns lediga parkeringsplatser INNAN du väljer att åka in i centrum? Datan finns redan idag och visas på digitala anvisningsskyltar som finns vid infarterna till centrum. Den datan ska vi se till att kommunen gör öppen och tillgänglig så att externa aktörer kan använda den till att … Läs mer