Parkeringsplatser

Vore det inte bra att veta om det finns lediga parkeringsplatser INNAN du väljer att åka in i centrum? Datan finns redan idag och visas på digitala anvisningsskyltar som finns vid infarterna till centrum. Den datan ska vi se till att kommunen gör öppen och tillgänglig så att externa aktörer kan använda den till att … Läs mer

Kliv in i staden

Ett initiativ att skapa en 3D-applikation för staden Eskilstuna som ska fungera som en plattform för digitaliseringsinitiativ som är i behov av en 3D-modell. Genom applikationen kan exempelvis kommunen och privata fastighetsägare/exploatörer visualisera nya projekt i staden, genomföra trygghetsvandringar med hjälp av VR och visa vart i staden som fastigheter finns till försäljning.

Eskilstuna i din hand

Med utgångspunkt i den digitala 3D-kartan av Eskilstuna vill vi på ett helt nytt sätt visualisering evenemang som äger rum i staden. Idag pågår ett arbete med att utveckla Eskilstuna kommuns evenemangsguide – vi tänker oss att det är den befintliga evenemangsguiden med dess data som tas om hand och visualiseras i ett större sammanhang. … Läs mer

FÖRDEL ESKILSTUNA

Eskilstuna har många fördelar för ett företag som värdesätter bra lokaler till rimlig kostnad, tillgång till arbetskraft med många nationaliteter och flera språk, en låg personalomsättning, närhet till Stockholm/Mälardalen och en engagerad kommun och högskola som har ett nära samarbete med näringslivet. Vi vill marknadsföra Eskilstuna som en bra plats att etablera företag på och … Läs mer

Eskilstuna gör TalangEvolution

Hur uppmärksammar och behåller vi våra talanger i Eskilstuna? Kan vi attrahera talanger utifrån och stärka Eskilstuna som varumärke och därmed bli en attraktivare stad för nya talanger och framgångsrika idéer? Vi tänker oss en gala, ett tillfälle per år som dessa personer skall uppmärksammas för sina prestationer. Vi ser det som en möjlig komplettering … Läs mer

V3 – Villa Villekulla

V3 handlar om att möta och utveckla personens vilja till arbete, studier eller entreprenörskap. V3 är platsen där individen tillsammans med andra möjliggör sitt nästa steg oavsett startpunkt. Här är det en låg tröskel, öppet för alla och ett bemötande i världsklass. V3 finns synligt både fysiskt och digitalt.

(en) attraktiv plats

Det handlar om​ Platssamverkan.Vi vill skapa en gemensam plattform där allt finns samlat. Det finns inte idag. Innehållet fylls på ett “Wikipedia- inspirerat” tillvägagångssätt, men administreras av en eller flera ansvariga med lokalt engagemang. Info hämtas även från andra sajter. Här kan du se all info om platsen:Vad som finns här från näringsliv, offentlig och … Läs mer

Eskilstuna Mentorpool

Eskilstuna Mentorpool öppnar dörrar för outnyttjade kompetenser och talanger. Ett projekt i samverkan mellan Eskilstuna kommun, Arbetsförmedlingen, Mälardalens högskola och det lokala näringslivet.