Rekordmånga ungdomar deltog i UngDrive

Nu har kick-off veckan avslutats för de 75 ungdomar som blivit antagna till UngDrive Academy i år. De har ‘världens roligaste sommarjobb!’ enligt Edvin Unnerberg, en av projektledarna för UngDrive Academy i Eskilstuna.

Read More »

Inbjudan till frukostseminarium

Nu har kick-off veckan avslutats för de 75 ungdomar som blivit antagna till UngDrive Academy i år. De har ‘världens roligaste sommarjobb!’ enligt Edvin Unnerberg, en av projektledarna för UngDrive Academy i Eskilstuna.

Read More »

Från Sméstaden till SME-staden

Nu har kick-off veckan avslutats för de 75 ungdomar som blivit antagna till UngDrive Academy i år. De har ‘världens roligaste sommarjobb!’ enligt Edvin Unnerberg, en av projektledarna för UngDrive Academy i Eskilstuna.

Read More »

Nu ska vi göra UngdomsEvolution

de vi att starta evolutionsgruppen UngdomsEvolution, med målet att förflytta ungdomar till studier eller arbete. Det handlar om drygt 260 ungdomar och nu har arbetet med att åstadkomma UngdomsEvolution startat på riktigt.

Read More »

Tillväxtrådets arbete våren 2022

Under våren har Tillväxtrådet arbetat för ett stärkt näringslivsklimat i Eskilstuna. Genom möten med politik och tjänstepersoner, i samverkan med Affärsplan Eskilstuna och näringslivsdirektören, har vi åstadkommit en hel del inom de prioriterade områdena trygghet, tillväxt i SME och kompetensförsörjning.

Read More »