Krogar mot knark

Känner du till Krogar mot knark?
Det är ett koncept där Eskilstuna kommun, krogar, restauranger och Polisen samarbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika.

Read More »

Jobb-redo-programmet – Din väg att lyckas!

Jobbprogrammet är en pilot som genomförts inom UngdomsEvolution under hösten 2022. Syftet med programmet har varit att stödja unga i åldern 18-24 år, som varken arbetar eller studerar att närma sig jobb och att minska arbetslösheten bland unga i Eskilstuna.

Read More »

Ungdomar blir jobbredo med ”Din väg att lyckas”

Ungdomsarbetslösheten är hög och det finns stora utmaningar när det gäller att stötta ungdomar som varken arbetar eller studerar till nästa steg. Programmet Din väg att lyckas drivs av NyföretagarCentrum i samverkan med Sisters in business/Young revolution, med stöd av Region Sörmland.

Read More »

SME-dialogen 11 november

Idag tyckte cirka åttio deltagare till om vad som behöver förbättras och utvecklas för att nå målet att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag (SME). Deltagarna fick ta del av resultat från 60 djupintervjuer som gjorts med företagsledare i Eskilstuna där sex prioriterade områden identifierats.

Read More »

Upphandlingsevent på Energy Evolution Center

Den 27 oktober fylldes Energy Evolution Center – Eskilstuna av upphandlingsintresserade företagare. Eskilstuna kommuns näringslivsavdelning och upphandlingsenhet stod för värdskapet för eventet, som gav besökarna möjlighet att prata med kommunens upphandlare och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) samt besöka olika seminarium. 

Read More »