Några områden och höjdpunkter värda att lyfta

Två månader har gått sedan näringslivsavdelningen på Eskilstuna kommun startade upp med full styrka. Många näringslivsinriktade aktiviteter är på gång, många pågår och mycket har redan hänt sedan årsskiftet. Här kommer några områden och höjdpunkter värda att lyfta så här långt.

Read More »

Etablera, utveckla eller förändra din verksamhet?

Hej företagare! Ska du etablera, utveckla eller förändra din verksamhet?

På Eskilstuna kommun hjälper vi dig att få ordning på torpet (eller i företaget). Vi på näringslivsavdelningen erbjuder dig som företagare ett så kallat samordningsmöte. Där får du träffa aktuella tjänstepersoner och eventuella bolag som passar just ditt ärende.

Read More »

Eskilstuna blir Skillstuna

Under 2022 tog Eskilstuna kommun och Eskilstuna Fabriksförening tillsammans fram en kompetensbehovsplan för att kartlägga industri- och logistikföretagens nuvarande och framtida behov av kompetens. Det visade sig att stora delar av industrin och logistikbranschen i Eskilstuna har ett betydande rekryteringsbehov.

Read More »

För att kunna utvecklas behöver vi ibland lämna vår trygga hemstad

Under året har Eskilstuna lyckats locka tillbaka en hemvändare. Efter ett antal år i annat land och på annan ort valde Volvo CE att flytta tillbaka hem. Hem till sina rötter och till staden där allt började. Hem till staden som bolaget delar sitt DNA med. En stor händelse för Eskilstuna och för väldigt många Eskilstunabor som har en anknytning till bolaget.

Read More »

Plan för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2023–2027

Nu är planen för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2023–2027 ute på remiss och du kan läsa hela planen här.

Eskilstuna kommun prioriterar företagande och näringslivsklimat! Fler och
växande företag skapar en modern, hållbar och mer attraktiv stad att leva i,
besöka och flytta till för att jobba eller studera. Fler och växande företag ger
också förutsättningar för fler arbetstillfällen i Eskilstuna.

Read More »

Jobbmässa för ungdomar blev en succé

“Jag tror att min framtid ser väldigt ljus ut!” Det säger Divine, 18 år, som besökte jobbmässan på Elite hotell som Eskilstuna kommun och Affärsplan Eskilstuna arrangerade för ungdomar mellan 18-24 år i februari i år. Jobbmässan blev en succé och hade mer än 500 besökare. Efter att ha presenterat sig och lämnat sitt CV

Read More »

Hållbar tillväxt viktig för Eskilstuna

En central fråga för en kommun är om den växer och attraherar nya innevånare. Jag har tidigare skrivit om platsens attraktion och förändringar i beteendemönster från att människor sökte sig till jobb till att söka sig till en attraktiv rolig plats, men inte så mycket om vikten av nya människor på en plats. Målet för Eskilstuna är att växa med ca 1000 personer per år,

Read More »