Träff med Young Executives

Young Executive Program är ett affärsutvecklingsprogram som vänder sig till unga företagare och personer med ledande roll i ett företag som vill nätverka, få fortbildning och personlig utveckling.

Read More »

Träff med Företagarnätverket

Under Företagarnätverket, som arrangeras av Handelskammaren Mälardalen och Näringslivsavdelningen Eskilstuna kommun, berättade kommunens upphandlingschef Anna Kahlbom om utvecklingsprojektet UpphandlingsEvolution och aktiviteterna kommunen gjort för att underlätta för våra lokala företagare.

Read More »

Känner du till #Ungdomsevolution?

Det är ett initiativ inom ramen för Affärsplan Eskilstuna i syfte att minska ungdomsarbetslösheten. I veckan träffades ett tjugotal lokala aktörer som arbetar med att få ungdomar ut i arbete eller studier.

Read More »

Nu ska vi göra UngdomsEvolution

de vi att starta evolutionsgruppen UngdomsEvolution, med målet att förflytta ungdomar till studier eller arbete. Det handlar om drygt 260 ungdomar och nu har arbetet med att åstadkomma UngdomsEvolution startat på riktigt.

Read More »

Tillväxtrådets arbete våren 2022

Under våren har Tillväxtrådet arbetat för ett stärkt näringslivsklimat i Eskilstuna. Genom möten med politik och tjänstepersoner, i samverkan med Affärsplan Eskilstuna och näringslivsdirektören, har vi åstadkommit en hel del inom de prioriterade områdena trygghet, tillväxt i SME och kompetensförsörjning.

Read More »