Ungdomar blir jobbredo med “Din väg att lyckas”

Ungdomsarbetslösheten är hög och det finns stora utmaningar när det gäller att stötta ungdomar som varken arbetar eller studerar till nästa steg. Programmet Din väg att lyckas drivs av NyföretagarCentrum i samverkan med Sisters in business/Young revolution, med stöd av Region Sörmland.

Read More »

SME-dialogen 11 november

Idag tyckte cirka åttio deltagare till om vad som behöver förbättras och utvecklas för att nå målet att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag (SME). Deltagarna fick ta del av resultat från 60 djupintervjuer som gjorts med företagsledare i Eskilstuna där sex prioriterade områden identifierats.

Read More »

Upphandlingsevent på Energy Evolution Center

Den 27 oktober fylldes Energy Evolution Center – Eskilstuna av upphandlingsintresserade företagare. Eskilstuna kommuns näringslivsavdelning och upphandlingsenhet stod för värdskapet för eventet, som gav besökarna möjlighet att prata med kommunens upphandlare och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) samt besöka olika seminarium. 

Read More »

Stefan Forsberg om näringslivsklimatet

Vad stärker det lokala näringslivsklimatet? Eskilstuna satsar för att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag (SME-kommun) och vill förbättra förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag – något som Stefan Forsberg tycker är viktigt.

Read More »

Stolt mat i Eskilstuna 2022

Igår genomfördes Stolta Måltiden, som är ett nytt inslag som syftar till att lyfta och hylla besöksnäringen i Eskilstuna. Arrangemanget ägde rum på Valvet Coworking, Sparbanken
Rekarne.

Read More »

Malin Roos om näringslivsklimatet

Vad är det som skapar ett bra näringslivsklimat? Låt oss fråga företagsledarna själva! Inom ramen för satsningen att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag (SME-kommun) har sextio företagsledare från olika branscher bidragit med sina synpunkter genom djupintervjuer.

Read More »

Kom och prata upphandling 27 oktober

Det här eventet riktar sig till dig som vill lära dig mer om upphandling. På plats får du möjlighet att prata med kommunens upphandlare. Du kan bland annat ställa frågor om leverantörsregister, webbplats, kommande upphandlingar eller hur du hittar aktuella upphandlingar.

Read More »