Blogg

Destination Eskilstunas uppdrag utökas för att i samverkan med besöksnäring och branscher med koppling till denna möjliggöra omstart efter pandemin och nå målen om hållbar tillväxt och fler arbetstillfällen. Under 2021 och 2022 tillförs bolaget en miljon kronor per år. Syftet ... >

Anna Kahlbom är upphandlingschef på Eskilstuna kommun deltar i näringslivsdialogen 23 april. För henne innebär ett bra näringslivsklimat bland annat att det ska vara lätt för företagare att ha med kommunen att göra när man söker information och tillstånd osv. Fokus för dialoge... >

Tre frågor till Jenny Bergh, Exec coach, ICF, Proffessional Certified Coach, Coach och ledarutvecklare samt grundare och ledare för Khraft AB och Learn Coaching AS. Hon är en av deltagarna i näringslivsdialogens panel den 23 april - fokus på upphandling och ökade affärsmöjligh... >

Nyföretagandet ökar kraftigt i Sörmland (+15%) och framför allt i Eskilstuna (+46%) i jämförelse med riket som landar på (+4%) under perioden jan-mars 2020/2021. Vi frågar Urban Wallin, verksamhetsledare på Nyföretagarcentrum i Eskilstuna, vad anledningen till den positiva utv... >

NyföretagarCentrum driver ett uppskattat mentorprogram i Eskilstuna och vi träffade nyföretagaren Omar Al-Obaidi, Dr Obaidi Tandvård tillsammans med Jonas Karlsson, PQ Projektledning för att höra om deras syn på denna typ av samverkan. Denna gång har vi fokus på Omar Al-Obaidi... >

NyföretagarCentrum driver ett uppskattat mentorprogram i Eskilstuna och vi träffade Jonas Karlsson, PQ Projektledning tillsammans med nyföretagaren Omar Al-Obaidi, Dr Obaidi Tandvård för att höra om deras syn på denna typ av samverkan. Först ut presenterar vi Jonas Karlsson i ... >

Ett sätt att tillsammans stärka näringslivsklimatet är genom dialog. Den 23 april genomförs den tredje dialogen, tema företagstjänster och service - med fokus på upphandling och ökade affärsmöjligheter. >

Shenzhen Senior Technology Material investerar 2,5 miljarder kronor fram till 2025 i en industrianläggning i Eskilstuna. Etableringen i Eskilstuna är företagets första investering och produktionsanläggning utanför Kina där anläggningen i Eskilstuna enligt företaget ska utveckl... >

Vi tog en pratstund med Peter Nilsson, projektledare på Destination Eskilstuna som i förra veckan var inbjuden till Värmland för att presentera Eskilstunas varumärkesresa och Affärsplan Eskilstuna. Läs mer här! >

I samband med att Eskilstuna kommun beslutade att utforma taxeförslag för efterhandsdebitering av tillsynsavgifter från och med 2022 passade vi på att prata med Andreas Frisk, ordförande Företagarna Eskilstuna - Torshällas. >