Ungdomsevolution

En kraftsamling kring en utmaning – att få arbetslösa ungdomar i jobb eller studier. Engagera dig i den nya gruppen UngdomsEvolution.

Read More »

Upphandlings-evolution

En process inom Eskilstuna kommunkoncern med målsättning att förenkla och förbättra upphandlingsförfarandet för företagare och på sikt öka antalet lokala anbud.

Read More »

Byggfrukost

Byggfrukost – ett nätverk för företag som arbetar för att utveckla fastigheter i Eskilstuna.

Read More »