Upphandlings-evolution

En process inom Eskilstuna kommunkoncern med målsättning att förenkla och förbättra upphandlingsförfarandet för företagare och på sikt öka antalet lokala anbud.

Read More »

Byggfrukost

Byggfrukost – ett nätverk för företag som arbetar för att utveckla fastigheter i Eskilstuna.

Read More »

Projekttorget

Projekttorget hjälper dig som företagare i Eskilstuna Kommun att hitta finansieringserbjudanden eller annat företagsstöd.

Read More »