Tillväxtrådet: Susanne Wilander

Tillväxtrådet med mandat i två år består av tio lokala företagare från olika branscher. Tillväxtrådets syfte är att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna samt stärka kontakterna/relationerna mellan näringsliv och kommunen.

Näst på tur är Susanne Wilander från Adsum.

Tillväxtrådet: Göran Pettersson

Tillväxtrådet med mandat i två år består av tio lokala företagare från olika branscher. Tillväxtrådets syfte är att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna samt stärka kontakterna/relationerna mellan näringsliv och kommunen.

Tillväxtrådet: Martina Schagerlund

Låt oss presentera – nya Tillväxtrådet i Eskilstuna! I våras tillträdde det nya Tillväxtrådet på Affärsplan Eskilstunas viktigaste beslutsmöte (be)Stämman. Tillväxtrådet med mandat i två år består av tio lokala företagare från olika branscher. Tillväxtrådets syfte är att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna samt stärka kontakterna/relationerna mellan näringsliv … Läs mer

3 frågor Mohammad Alhammada, PowerUp Sweden

Den 9 maj samlades över 100 företagare och tjänstepersoner från Eskilstuna kommun för att delta i årets (be)Stämma.

Detta år avslutades stämman med en så kallad SME-dialog – en workshop där deltagarna fokuserade på konkreta aktiviteter för att vi ska nå vårt mål att bli Sveriges bästa kommun för små- och medelstora företag.