Chefsbrev: Ny satsning för Eskilstunas näringsliv 

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag till år 2030 (SME-kommun).

Näringslivsavdelningen driver arbetet som inleds med att samla information från näringslivet gällande vad som behöver förändras och utvecklas för att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa SME-kommun genom djupintervjuer med företagsledare och möten med näringslivsorganisationer. Resultaten presenteras på en SME-dialog som kombineras med en workshop. Här kan du som chef delta och bidra med viktiga synpunkter inför kommande handlingsplan.

Hela kommunen vinner på att stärka Eskilstunas näringslivsklimat. Det är företagen som skapar fler arbetstillfällen, ökade skatteintäkter och en ökad konkurrenskraft. Bidra till arbetet genom att delta vid SME-dialogen den 11 november, eller mejla dina synpunkter till foretagsservice@eskilstuna.se.