Cirkulär ekonomi – nya affärsmodeller

Riikka - RePlast

Att höja kompetensen och skapa samsyn om cirkulärekonomi och potentialen i Eskilstuna.