Curriculum Vitae – ditt livs lopp!

Curriculum Vitae – ditt livs lopp! erbjuder vägledning och verktyg för skolelever under sista året på gymnasiet, med syfte att medvetandegöra ungdomars självbild och vikten av ett personligt varumärke som förberedelse inför framtida arbetsmarknad.

Sammanlagt får nio gymnasieklasser, 120 elever, på Rekarnegymnasiet två stycken entimmes pass under början av 2018.

Ett initiativ från 2016.