Dagordning (be)STÄMMA 12 maj

För femte året i rad intar näringslivet fullmäktigesalen i Stadshuset. Denna gång digitalt.

Covid-19 påverkar oss alla och vi har ännu inte sett slutet på denna pandemi. Krisen har en ekonomisk effekt som får allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd. Därför måste vi fortsätta att mobilisera oss, agera och tänka framåt – krisen kommer så småningom att mattas av.

Affärsplan Eskilstuna är ett samarbete mellan näringslivet, kommunen och övriga aktörer och tillsammans arbetar vi med lokal näringslivs- och samhällsutveckling. (be)STÄMMAN är Affärsplan Eskilstunas egen ‘stämma’ för hur vi tillsammans vill utveckla Eskilstuna.

DAGORDNING (be)STÄMMA 12 MAJ

§1 Välkomna och öppnande av (be)STÄMMA

§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare

§3 Presentation av agenda

§4 Verksamhetsberättelse

§5 Affärsplan Eskilstuna 5 år

§6 Post Corona – omstart Eskilstuna

§7 Rådet har ordet

§8 Presentation av förslag för beslut
  a) Evolutionsteman 2020
  b) Rådets sammansättning
  c) Förslag från Näringslivsaktörerna

§9 Beslut av förslagen ovan

§10 Sammanfattning

§11 Avslutning

Datum: 12 maj 2020
Tider: 15.00-16.00
Plats: Stadshuset, Eskilstuna

 

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.