Dagordning (be)STÄMMA 2021

Den 7 maj är det dags för Affärsplan Eskilstunas viktigaste forum (be)STÄMMAN. I år arrangeras stämman tillsammans med eventet 10FIKA som genomförs i samarbete med Företagarna

Dagordning för årets (be)STÄMMA, Affärsplan Eskilstunas årsstämma. 

DAGORDNING 7 maj 2021

§1 Välkomna

§2 Val av ordförande

§3 Val av sekreterare

§4 Presentation av agenda

§5 Verksamhetsberättelse

§6 Näringslivsaktörsgrupper och ByråkratiEvolution  

§7 Rådet har ordet 

§8 Presentation av förslagför beslut 

§9 Beslut av förslag ovan 

§10 Affärsplan Eskilstuna 2021/22 

§11 Summering Affärsplan Eskilstuna

§12 Mötet avslutas

När: Fredag 7 maj kl.10.00-10.30 10FIKA 11.00-11.30 (be)STÄMMA
Var: Digitalt Affärsplan Eskilstuna facebook sida https://www.facebook.com/affarsplaneskilstuna/
Anmälan: nej, det behövs inte, välkommen!