Dagordning #bestämma2022

Anmäl dig snabbt och enkelt till (be)Stämman här!

Tisdag 3 maj 2022 
Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset, Eskilstuna

Tider: 
15:30 – 16:00 incheckning och nätverkande
16:00 – 18:00 (be)Stämman

DAGORDNING för (be)STÄMMA 2022
§1 Välkomna och öppnande av stämman
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Presentation av agenda 
§4 Verksamhetsberättelse
§5 Affärsplan Eskilstuna
§6 UngdomsEvolution
§7 Tillväxtrådet
§8 Fokus trygghet
§9 Centrumutveckling
§10 Beslutspunkter 
§11 Beslut av förslag
§12 Summering 
§13 Avslutning

Alla tjänar på ett starkt lokalt näringsliv – varmt välkommen till årets viktigaste möte!

Affärsplan Eskilstuna är ett samarbete mellan näringslivet, kommunen och övriga aktörer och tillsammans arbetar vi med lokal näringslivs- och samhällsutveckling. (be)STÄMMAN är Affärsplan Eskilstunas egen ‘stämma’ för hur vi tillsammans vill utveckla Eskilstuna.

Ps. Det är sjunde året i rad vi genomför Affärsplan Eskilstunas årsstämma, vårt viktigaste beslutsmöte.