Dags att ‘Samlas för Eskilstuna’ igen

Initiativet Samlas för Eskilstuna från gruppen #SamhällsEvolution bjuder in till nästa möte – välkommen att bli en del av det nya nätverket för att möta gemensamma sociala frågor och samhällsutmaningar.

– – – – – – –

Hej!
Tack för senast, och välkomna ni som inte kunde närvara vid första tillfället. Nu är det dags för Samlas för Eskilstuna att mötas igen. Detta nätverk är öppet för aktörer från ideella, privata och offentliga sektorn som känner ett engagemang och intresse för delade erfarenheter, nya former av samverkan – utifrån de samhällsutmaningar och social problematik som vi ser och möter på olika sätt och i olika sammanhang. Känner du att det finns viktiga aktörer i ditt nätverk som borde vara med? Dela och sprid gärna detta till fler.

Datum: Torsdag den 14/3 2019
Tid: kl. 16-18
Plats: Plan 3, Annexet, Smörparken (Eskilstuna Stadsmission).

Dagordning för mötet 14 mars:

 1. Närvarolista med namn, förening/organisation/företag och kontaktuppgifter fylls i.
 2. För nya deltagare i nätverket: en presentation (max. 5-10 minuter per deltagare), förbered nedanstående punkter
  • Vilken förening/organisation/företag representerar du?
  • Vilka samhällsutmaningar och målgrupper möter ni?
  • Vilka verksamheter/ initiativ driver ni?
  • Finns det idéer och initiativ som ni skulle vilja genomföra eller samverka kring? (Möjliga fokus- /arbetsgrupper)
  • Vilka föreningar/organisationer/ företag samverkar ni med.
 3. Genomgång och sammanfattning av minnesanteckningar från första träffen – vad ser vi för möjliga fokusområden för samverkan
 4. Beslut om uppstart av fokusgrupper, mötesform och vem som är sammankallande.
 5. Hur delar vi och gör denna information synlig och lättillgänglig?
 6. Bestämma nästa datum för Samlas för Eskilstuna.

Alla som deltar i nätverket Samlas för Eskilstuna har ett delat ansvar att bidra med information, engagemang och idéer. Eskilstuna Stadsmission som sammankallande har ett särskilt ansvar att teckna ner kontaktuppgifter, formella/informella nätverk, befintliga verksamheter, nya gemensamma samhällsutmaningar  samt fokus-/ arbetsgrupper kring dessa. Denna information ska göras lättillgänglig (återkommer var och hur) för att fler ideella, privata och offentliga aktörer enkelt ska kunna engagera sig och bli en del av nätverket.

Obs! Efter mötets avslutande finns möjlighet till mingel och fortsatt diskussion för de som så önskar. Vi respekterar varandras tid och håller oss till dagordningen under själva mötet.

Varmt välkomna att bli en del av vårt nya nätverk för att möta gemensamma sociala frågor och samhällsutmaningar – för ett tryggare Eskilstuna, för alla!

/Samlas för Eskilstuna genom carolina.back@eskilstunastadsmission.se 

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.