Daniel Johansson på Varubud Åkeri svarar på Svenskt Näringslivs undersökning

🌟 Du tar väl chansen att påverka? 🌟

Just nu pågår Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet. Enkäten skickas ut till drygt 30 000 företag i hela Sverige.

Daniel Johansson på Varubud Åkeri AB är en av våra lokala företagare i Eskilstuna kommun som har fått enkäten.

Hej Daniel! Har du besvarat enkäten från Svenskt Näringsliv?

– Jag har besvarat enkäten för att jag tycker det är viktigt att belysa dessa frågor och få ett underlag för fortsatt utveckling. Förhoppningen är att det goda arbete som görs inom kommunen också syns i kommande enkätsvar.

Varför tycker du som företagare att det är viktigt att fler företag i Eskilstuna svarar på enkäten?

– För att vi ska lyfta näringslivsklimatet i Eskilstuna krävs det både att belysa utvecklingsområden, men också det som blivit bättre. Det gynnar alla. En uppåtgående trend skapar energi för att fortsätta utvecklingen mot att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag.