De ska göra VårdEvolution i Eskilstuna

Veronica Eriksson och Helena Nilsson

Helena Nilsson och Veronica Eriksson är sammankallande för Affärsplan Eskilstunas arbetsgrupp VårdEvolution. Igår träffades arbetsgrupperna för en gemensam kick-on inför höstens arbete och vi passade på att ställa några fördjupande frågor till dem båda.

Kan ni berätta lite kort om er själva för våra läsare?

Helena: Jag är legitimerad sjuksköterska med mer än 15 års erfarenhet av kliniskt arbete i hälso- och sjukvården. Mitt intresse för digitalisering väcktes i och med införande av journalsystem på mina arbetsplatser. Min nyfikenhet över varför vi inte har de systemstöd som behövs gjorde att jag tog en magisterexamen i hälsoinformatik. Jag har erfarenhet från arbete med förvaltning av it-stöd, förvaltningsledning, it-arkitektur, chef i komplexa organisationer med många vårdgivare, nationellt och på myndighet.

Veronica: Jag är i grunden utbildad beteendevetare med inriktning sociologi. Under 10 år arbetade jag som familjehemssekreterare på Eskilstuna Kommun. År 2012 startade jag Framtida Assistans tillsammans med en kompanjon. Vi bedriver personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vårt huvudkontor finns i Eskilstuna, men assistansen bedrivs rikstäckande.

Vad är syftet med arbetsgruppen VårdEvolution?

H: Syftet med gruppen är att minska arbetslösheten för ungdomar, skapa fler arbeten och stärka näringslivet, helt i linje med målen för Affärsplan Eskilstuna.

V: Vi kommer också att arbeta med digitaliseringen mer konkret och operativt utifrån målen som Helena nämner. I gruppen vill vi ta fram både metodik och skapa förutsättningar för test och utveckling för hur digitalisering kan skapa värde i alla olika verksamheter inom vård och omsorg.

H: Digitaliseringen inom vård och omsorg är en viktig och strategisk fråga och påverkar alla från politisk ledning till dem som är mottagare av vård och omsorg. Här finns det utrymme att åstadkomma både stora och små saker!

Veronica, varför har du valt att engagera dig som sammankallande i arbetsgruppen?

V: Tanken att vara engagerad i Affärsplan Eskilstuna väcktes under EN17 (evenemanget Eskilstuna Näringsliv reds anm.). Detta eftersom mitt företag, Framtida Assistans, har huvudkontor i Eskilstuna och vi har ett uttalat mål att vara en tongivande aktör i utvecklingen av vår bransch. Att växa, skapa arbetstillfällen och utveckla verksamheten i Eskilstuna är ett naturligt steg mot målet. Inom alla områden i vårdbranschen utmanar digitaliseringen gamla strukturer och möjliggör nya sätt att skapa kundvärde och arbetstillfällen, därför vill jag vara delaktig här.

Helena, vad tror du att du kan bidra med till din arbetsgrupp?

H: Med min breda kompetens och erfarenhet kan jag bidra med olika perspektiv från operativt, taktiskt och strategiskt.

Vad har ni nu för förväntningar på hösten?

H: Jag förväntar mig konstruktiva och spännande diskussioner i workshopform som leder oss till de uppsatta målen.
V: Jag med, jag förväntar mig stordåd!

Kontakt:
Veronica Eriksson, Framtida Assistans veronica@framtida.se
Helena Nilsson, Evry helena.nilsson1@evry.com

Nyfiken på Affärsplan Eskilstunas nya arbetsgrupper? Läs mer här.

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.