Digitala kommunala e-tjänster

Att på ett strukturerat sätt ta fram digitala vägar in till kommunens tillstånds- och ansökningsverksamhet. Det ska bli enkelt att som företagare kommunicera med Eskilstuna kommun.

Arbete pågår med att ta fram en webbplats där de tjänster och den service som kommunen erbjuder näringslivet digitalt ska samlas. Målet är att skapa en tillgänglig, enkel och användarvänlig webbplats som effektiviserar näringslivets kontakter med kommunen. Webbplatsen kommer att lanseras i mars 2019.