Doorstep

En ledarutbildning för ungdomar i socialt utsatta stadsdelar. Utbildningen är i tre steg, ett steg i taget mot en dörr som öppnar nya möjligheter för ungdomarna inom idrott och yrkeslivet. A Doorstep helt enkelt.

Våren 2019: Uppbyggnadsfas med att ta fram utbildningsplan och utbildare, koppla ihop föreningar med näringslivet, marknadsföra m.m
Hösten 2019: Planen är utbildningen startar den 7 september i samband med Idrottens dag.

Ett initiativ från Samhällsevolution 2018