Effektivt mentorskap

Effektivt metorskap handlar om att skapa empowerment och engagemang i samhället genom goda förebilder och gott mentorskap. Vi vill på ett konkret sätt initiera ett mentorsprogram för 18 nyanlända ungdomar (9 tjejer och 9 killar). Deltagarna matchas med en fd elev från ett språkintroduktionsprogram som idag arbetar, studerar eller gör både ock. Detta program pågår just nu och hålls varje torsdag med olika teman.

Så här ser tidsplanen ut:
Januari 2017 –  juni 2017: Förberedelse- och analysfas
Augusti 2017 – augusti 2019: Genomförandefas
September 2019 – december 2019: Utvärderingsfas

Läs Catharina Sundström Larssons blogg ‘Ung i ett nytt land’.

Ett initiativ från 2016.