Efterlysning!

Joacim Scott och Mia Forslöf är sammankallande för arbetsgruppen TjänsteEvolution med fokus på frågor gällande digitalisering och automatisering av tjänster. Jocke och Mia efterlyser dig som vill vara med och utveckla Eskilstunas tjänstesektor.

Vi ser verkligen fram mot att delta i och leda det fortsatta arbetet inom Affärsplan Eskilstuna – med inriktning på digitalisering och automatisering av tjänster. Under det kommande året vill vi göra detta tillsammans med er!

Se vinsterna med digitalisering

Den förändringsresa som digitaliseringen innebär för vårt samhälle är en möjlighet. Det finns självfallet oroande faktorer för både individ, stad och samhälle och det är därför vårt arbete inom Affärsplan Eskilstuna blir så viktigt. Det här arbetet som påbörjas nu ska säkra vår fortsatta framgång.

Vi efterlyser en mångfald av idéer och kompetenser

Än så länge har vi inventerat läget kring de frågeställningar som vi har att jobba med. Det har vi primärt gjort genom att intervjua ett antal individer som har anknytning till vår arbetsgrupps utvecklingsområden. Vi har en hel del idéer kring vad vi vill åstadkomma, men vi är övertygade om att vi inte sitter på de bästa idéerna.

Vi gör tillsammans – från ord till handling

Arbetsgruppens framgång beror mycket på att vi kollektivt går ”från ord till handling” och ser oss själva som möjliggörare som kan påverka vår egen och Eskilstunas framtid. Vi har i dagsläget fått flera intresseanmälningar och vi hoppas såklart att även du vill göras oss sällskap. Anmäl dig via mail till någon av oss. Under hösten är fyra arbetsgruppsmöten inplanerade 8/9, 5/10, 16/11 och 30/11.

Med Vänliga Hälsningar/Joacim Scott, SEB  & Mia Forslöf, Eventool

Om Arbetsgruppen TjänsteEvolution (digitalisering och automatisering)
Vi är mitt uppe i den förändringsresa som digitaliseringen innebär för såväl vårt samhälle som näringsliv. Här finns både nya och förändrade affärsmodeller att ta till sig och utveckla. Arbetsgruppens huvudfokus är tjänstesektorn som har vuxit sig stark de senaste åren. Hur kan vi på bästa sätt anamma digitaliseringens möjligheter för tillväxt och fler jobb? Dessa frågor vill arbetsgruppen fördjupa sig i och skapa initiativ kring under höstens arbetsprocess.

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.