EI Kompetenspool

[initiative_contact_info]

EI Kompetenspool handlar om att lyfta och verkligen använda sig utav kompetensen i city! Det ska förenkla rekryteringsprocessen för arbetsgivare och det ska öka välmåendet för arbetstagaren genom att kunna erbjuda fler timmar och fler arbetstillfällen.

Ett initiativ från Jobbevolution 2018