En attraktiv plats? #näringslivsdialog

Linda K Nordfors, konstnär, entreprenör och ordförande för PUNKS, är en av paneldeltagarna i näringslivsdialogen den 18 februari. Temat är centrum med fokus på attraktivitet & trygghet och vi frågar Linda: Vad kännetecknar ett attraktivt centrum?

— En attraktiv plats tar tag i min själ. Där finns något genuint som berikar. Det kan vara en häpnadsväckande installation, eller ett lokalt café med bullar som någons farfar bakat.

Kulturella kreativa näringar bidrar till attraktivitet, vilka utmaningar finns?

— Att de drunknar i regler och att allt redan är färdigplanerat så de inte får det svängrum deras idéer behöver.

Anmäl dig till dialogen på: https://foretag.eskilstuna.se/naringslivsdialoger