(en) attraktiv plats

Det handlar om​ Platssamverkan.
Vi vill skapa en gemensam plattform där allt finns samlat. Det finns inte idag. Innehållet fylls på ett “Wikipedia- inspirerat” tillvägagångssätt, men administreras av en eller flera ansvariga med lokalt engagemang. Info hämtas även från andra sajter.

Här kan du se all info om platsen:
Vad som finns här från näringsliv, offentlig och ideell sektor. Vilka föreningar och organisationer som finns, vilka fastighetsägare.

Här kan du lätt se vilka företag som finns, vilka som söker arbetskraft och vilka som önskar anställning.

När vi lyfter fram företagen så ökar den lokala kundkretsen. Det ökar kostnadseffektiviteten och gynnar tillväxten, vilket leder till fler anställningar.

Engagemangsguide:
Här kan du även hitta en evenemangsguide, men framförallt en Engagemangsguide. Det ska vara ​lätt​ att engagera sig. Du ska inte behöva tillhöra en förening, sitta i en Styrelse eller vara företagare får att engagera dig och utveckla platsen. All info ska vara tydlig och lätt att se så det är enkelt att göra en punktinsats när man kan.

Här kan man se vad som är på G nu. Var jag kan hjälpa till och var min kompetens kan göra bäst nytta.

EN kan inte göra ALLT men ALLA kan göra Något!