EN18 Summering Affärsplan

En av vår tids största utmaningar är att säkerställa jobben. Så inleder konferencier Kattis Ahlström Affärsplan Eskilstunas programpunkt under EN18. Digitalisering och automatisering innebär att många arbeten kommer att försvinna och vi behöver nya sätt att arbeta på, nya sätt att tänka för att säkra allas vår välfärd. Kattis påpekar att arbetet med Affärsplan Eskilstuna inte enbart är unikt – det är också helt rätt i tiden! Det hon imponeras mest av är samverkan mellan näringslivet och det offentliga, och hur stort och brett engagemanget faktiskt är. Efter den korta men starka inledningen bjuder hon upp 6 personer på scenen som alla är engagerade, och på olika sätt involverade i Affärsplan Eskilstuna. Per Forsberg, Kristina Birath, Elin Ericsson, Ulf Lindstrand, Allen Ustamuji och Kimona Boussard.

Engagerad i digitalisering
Per Forsberg, VD Digitalera, har i princip vigt hela sitt yrkesliv till olika former av digitalisering. Ett initiativ som de kom fram till i hans arbetsgrupp är den Digitala insatsstyrkan. Det innebär att flera företag från IT-branschen tillsammans besöker företag och ger dem rådgivning kring hur de kan anamma de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Engagerad i ett attraktivt och hållbart Eskilstuna
Kristina Birath, Miljö- och Samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna kommun engagerar sig i ett initiativ från tidigare – Energicentrum. Målsättningen är att stadsdelen Väster i Eskilstuna ska utgöra centrum för energieffektiva tekniker och hållbarhet i samarbete med bl a Energimyndigheten. Det nya initiativet om en Stadsmässa 2023 faller glädjande helt i linje med Energicentrum. Nu vidareutvecklas detta med flera parter från näringslivet och kommunen, en stadsmässa innebär många tillsammans…

Engagerad i landsbygden
Elin Ericsson, VD Hökärr Trä & Bygg bor och verkar på landsbygden. Hon driver tillsammans med sin man ett familjeföretag i femte generationen i Näshulta och i nuläget anställer de fler. Elin tycker att arbetet med Affärsplanen har varit så givande och inspirerande och hon är övertygad om att landsbygden också kan bidra med tillväxt i arbetstillfällen – Affärsplan Landsbygden. Ett jobb på landsbygden är ju ett jobb i Eskilstuna också.

Engagerad i service till företag
Ulf Lindstrand, Förvaltningschef, Miljö- och Räddningstjänstförvaltningen, Eskilstuna kommun vill utveckla och bli ännu bättre på service mot företag. Kommunen handlägger olika typer av tillstånd för företag som vill etablera, utveckla eller förändra. Nu startar Eskilstuna kommun samordningsmöten där all myndighetskompetens gällande företagens specifika behov samlas. Detta kommer att ske inom ramen för det så kallade Företagsservice.

Engagerad i Affärsplanens mål
Allen Ustamujic, sektionschef, Arbetsförmedlingen är högst involverad i Affärsplanens mål med fler jobb och minskad arbetslöshet. Han uttrycker sin glädje över att ungdomsarbetslösheten gått från 25 % år 2015 till 14,6% i nuläget. Att siffrorna blir bättre påverkar alla i samhället, fler kan leva ett bra liv, fler kan konsumera, fler unga får framtidstro och trygghet och våra företag får del av det. Allen avrundar med en personlig koppling till arbete, hur han på en båt till Sverige 1992 fick skriva ned vad han själv kunde göra för att försörja familjen. I blocket skrev han spela fotboll och gitarr.

Engagerad i tillväxt
Kimona Boussard, arkitekt, Tovatt Architects & Planners älskar Eskilstuna vill att staden ska växa och att hennes företag växer just här. Hon var sammankallande i arbetsgruppen Tillväxtevolution tillsammans med Jonas Karlsson. Kampanjen #VäxförEskilstuna är ett sätt att heja på företag som vill växa och bidra till arbetstillfällen i Eskilstuna. Det Kimona främst har tagit med sig i är hur saker hänger ihop på ett mer komplext plan och att få känna på det engagemang som finns. Hon avrundar med att belysa att Affärsplan Eskilstuna är för alla oavsett bransch eller bakgrund för det handlar om både samhällsutveckling och näringslivsutveckling. Hon är övertygad om att vi tillsammans kan göra den här staden till något riktigt häftigt, för oss själva, för våra barn och alla som vill bo här…

Kattis Ahlström tackar presentatörerna och bjuder upp två ungdomar på scenen – Firas Pasha och Aydin Pirgholizadeh. Det berättade stolt att de båda fått jobb via Eskilstunautmaningens app. Firas på Mälarplast AB och Aydin på HM-lagret. De passade samtidigt på att skicka uppmana alla i publiken att lägga in jobb för ungdomar eller anta en utmaning på eskilstunautmaningen.se så att de kan få känna på hur det är i arbetslivet och tjäna pengar!

Sist men inte minst – dagens första inspiratör – magikern Julien Daupin som för första gången höll en föreläsning om sin egen resa och vikten av digitalisering och sociala medier. Hans engagemang gick inte att ta miste på då Kattis fick lov att bokstavligen ‘trolla’ bort honom från scenen 🙂 Han hann dock livesända på Instagram från EN18 och avsluta med trolleri till publikens jubel. https://www.youtube.com/user/julienmagic

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.