Energy Evolution Center

Starta upp arbetet av Energicentrum (E3) samt möjliggöra för nya verksamheter, jobb och utvecklingen i stadsdelen Väster.

Uppstarten har skett, initiativet är igång och har blivit Energy Evolution Center – en plats där människor, företag och organisationer möts för att driva energiomställningen framåt och bidra till framtidens energilösningar. Linda Werther Öhling, Eskilstuna kommun är projektledare och du kan kontakta henne för fortsatt information kring detta arbete linda.ohling@eskilstuna.se

Ett initiativ från 2016.