Pågående engagemang vi arbetar med just nu.

Det pågår många bra initiativ i Eskilstuna. De utvecklar och förbättrar både näringslivet och staden och bidrar dessutom till ett bättre näringslivsklimat. Här hittar du aktuella engagemang som Affärsplan Eskilstuna arbetar med.

Totalt 16 st.
2020 mobiliserade vi oss och startade kontinuerliga möten med näringslivsaktörerna i Eskilstuna.
En process inom Eskilstuna kommunkoncern med målsättning att förenkla och förbättra upphandlingsförfarandet för företagare och på sikt öka antalet lokala anbud.
Syfte: Att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna.
En kraftsamling kring en utmaning – att få arbetslösa ungdomar i jobb eller studier. Engagera dig i den nya gruppen UngdomsEvolution.
En näringslivsdag med jobbmässa i Lagersberg.
Initiativet Handla för Eskilstuna verkar för att främja den lokala handeln så väl som stötta det lokala näringslivet.
Byggfrukost – ett nätverk för företag som arbetar för att utveckla fastigheter i Eskilstuna.
Skapar möten där arbetsgivare får tillgång till framtidens kompetens.
En ledarutbildning för ungdomar i Eskilstunas prioriterade stadsdelar.
Handlar om att korta vägen för arbetssökande ungdomar som fastnat i ansökningsprocessen.
Med syfte att identifiera utmaningar i olika branscher och inom olika temaområden.
Projektgruppen ÅKE driver arbetet med Näshultas utveckling tillsammans med bygden.
Projekttorget hjälper dig som företagare i Eskilstuna Kommun att hitta finansieringserbjudanden eller annat företagsstöd.
Med fokus på kommunkoncernens interna processer vill vi uppnå en ökad förståelse för näringslivet.
Syfte: Att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna.