Pågående engagemang vi arbetar med just nu.

Det pågår många bra initiativ i Eskilstuna som utvecklar och förbättrar både näringslivet och staden. Mycket syftar också till ett bättre näringslivsklimat. Här hittar du aktuella engagemang som vi arbetar med.

Totalt 13 st.
En process inom Eskilstuna kommunkoncern med målsättning att förenkla och förbättra upphandlingsförfarandet för företagare och på sikt öka antalet lokala anbud.
Initiativet Handla för Eskilstuna verkar för att främja den lokala handeln så väl som stötta det lokala näringslivet.
Byggfrukost – ett nätverk för företag som arbetar för att utveckla fastigheter i Eskilstuna.
2020 mobiliserade vi oss och startade kontinuerliga möten med näringslivsaktörerna i Eskilstuna.
Skapar möten där arbetsgivare får tillgång till framtidens kompetens.
En ledarutbildning för ungdomar i Eskilstunas prioriterade stadsdelar.
Handlar om att korta vägen för arbetssökande ungdomar som fastnat i ansökningsprocessen.
Med syfte att identifiera utmaningar i olika branscher och inom olika temaområden.
Projektgruppen ÅKE driver arbetet med Näshultas utveckling tillsammans med bygden.
Projekttorget hjälper dig som företagare i Eskilstuna Kommun att hitta finansieringserbjudanden eller annat företagsstöd.
Med fokus på kommunkoncernens interna processer vill vi uppnå en ökad förståelse för näringslivet.
Syfte: Att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna.
10FIKA är ett talkshow där vi följer upp vad som diskuterades på Eskilstuna kommuns näringslivsdialoger.