Pågående engagemang vi arbetar med just nu.

Det pågår många bra initiativ i Eskilstuna. De utvecklar och förbättrar både näringslivet och staden och bidrar dessutom till ett bättre näringslivsklimat. Här hittar du aktuella engagemang som Affärsplan Eskilstuna arbetar med.

Totalt 9 st.
Syfte: Att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna.
2020 mobiliserade vi oss och startade kontinuerliga möten med näringslivsaktörerna i Eskilstuna.
En process inom Eskilstuna kommunkoncern med målsättning att förenkla och förbättra upphandlingsförfarandet för företagare och på sikt öka antalet lokala anbud.
En näringslivsdag med jobbmässa i Lagersberg.
Initiativet Handla för Eskilstuna verkar för att främja den lokala handeln så väl som stötta det lokala näringslivet.
Byggfrukost – ett nätverk för företag som arbetar för att utveckla fastigheter i Eskilstuna.
Skapar möten där arbetsgivare får tillgång till framtidens kompetens.
Med syfte att identifiera utmaningar i olika branscher och inom olika temaområden.
10FIKA är ett talkshow där vi följer upp vad som diskuterades på Eskilstuna kommuns näringslivsdialoger.