ERUF – Jakten på plasten

Initiativet Jakten på plasten ämnar kartlägga plastflöden i kommunala inköp och hitta alternativ för fossil plast. Ansökan till ERUF (Regionalfonden) som lämnades in i samverkan med Uppsala, Norrköping och Linköping blev godkänd och projektet sträcker sig fram till år 2020.

Startseminarium organiserade i februari 2018 i Uppsala. Efter detta har kartläggningar gjorts i Linköping och Norrköping. Eskilstuna ansvarar för kommunikation. Nästa seminarium organiseras i mars 2019.

Ett initiativ från 2016.