Eskilstuna blir Skillstuna

Under 2022 tog Eskilstuna kommun och Eskilstuna Fabriksförening tillsammans fram en kompetensbehovsplan för att kartlägga industri- och logistikföretagens nuvarande och framtida behov av kompetens. Det visade sig att stora delar av industrin och logistikbranschen i Eskilstuna har ett betydande rekryteringsbehov.

För att möta detta rekryteringsbehov lanserades i somras kompetensbehovssatsningen Skillstuna. Den första åtgärden är ett så kallat snabbspår för att utbilda underhållstekniker och processoperatörer.

Den 25 september startar det första snabbspåret till underhållstekniker. Utbildningen är via komvux och bara sex månader lång och de enda förkunskapskraven är att man har teknisk förståelse samt godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska på grundläggande nivå.

– Vi vänder oss främst till personer i Eskilstuna som vill utbilda sig, men man kan även söka från andra orter. Vi fick över 90 ansökningar till utbildningen, varav 37 var behöriga till de totalt 30 platserna. Det är helt fantastiskt, säger Marica Anderbrink, verksamhetskoordinator på Kompetensgallerian.

– Vi har suttit tillsammans med företagen och verkligen kokat ner: Vad är det man verkligen behöver kunna för att gå in och jobba som underhållstekniker? säger Marica Anderbrink.

– Det har varit ett fantastiskt samarbete, säger Michael Rydell, vd Eskilstuna Fabriksförening.

Det finns goda möjligheter till jobb direkt efter utbildningen. Exempel på företag i Eskilstuna som söker underhållstekniker är SSI Schäfer/Coops lager, H&M Distributionslager och Volvo CE.

I december planeras kursstart för det andra nya snabbspåret till processoperatör. Den utbildningen blir bara tre månader lång.

– Du erbjuds en kort utbildning som leder till jobb som också är välbetalda, säger Malin Dalmén, kommunstrateg näringsliv på Eskilstuna kommun.

Det kan bli fyra kursstarter per år för processoperatörer och två kursstarter per år för underhållstekniker. Utbildningarna kommer att finnas kvar så länge det finns ett behov av dem. Just nu söker många industri- och logistikföretag i Eskilstuna nya medarbetare.

– Vi behöver ungefär 7 000 personer inom de närmaste fem åren. Så om vi gör det enkelt: Ungefär 1 000 personer per år inom olika yrkeskategorier när vi pratar industri och logistik, säger Michael Rydell och fortsätter:

– Av det årliga rekryteringsbehovet på cirka 1 000 personer bedömer vi att vi i nuläget, efter insatser, kan täcka upp behovet med upp till cirka 60 procent. Detta med hjälp av snabbspår, utbildningar, aktiviteter på företagen och andra åtgärder. Målet är att fortsätta arbetet för att täcka upp hela behovet. Dessutom sker direkt externrekrytering av företagen själva.

Michael Rydell vill prioritera insatser för att öka tillgången på bland annat underhållstekniker, processoperatörer, montörer, CNC-operatörer, logistiker och produktionstekniker. Michael Rydell menar att industri- och logistikbranscherna lämpar sig väl för snabbspår.

– Flera av de som har etablerat sig på logistiksidan har en hög teknik- och automationsnivå så att lagren har blivit som en liten industri. Vad som händer nu är att lagerverksamhet gifts samman kompetensmässigt med traditionell industri.

Skillstuna är ett samarbete mellan näringslivet och Eskilstuna kommun som tillsammans tar fram yrkesutbildningar som ger de studerande de kunskaper de behöver för att få ett jobb inom industri eller logistik.

– Har du rätt skills öppnas möjligheten att fått jobb i Eskilstuna. Har du inte rätt skills har vi utbildningar så att du på ett snabbt sätt kan skaffa dig dem, säger Malin Dalmén på Eskilstuna kommun.

– Snabbspåren är här och nu, men det är helheten som är det viktiga.

Konceptet Skillstuna omfattar även utbildningar som sker inom ramen för bland annat gymnasieskolan, arbetsförmedlingen, komvux, yrkeshögskolan, universitetet och i företagens egen regi.

– Industrin står för en stor del av rekryteringsbehovet så vi börjar med den branschen. Vi kommer säkert att behöva titta på andra branscher också. Kan de också behöva snabbspår? säger Malin Dalmén.

JOACHIM SORBE