Eskilstuna Competence Services

Gamla och nya medlemmar i Eskilstuna Competence Service (ECS) välkomnades till Kompetensgallerian. Det var ett välbesökt möte med representanter från 14 st olika bemannings-och rekryteringsföretag.

Agenda för dagen:

  • Eskilstuna Logistik och Etableringar gav en statusrapport om etableringsläget.
  • Näringslivsavdelningen berättade om de djupintervjuer som nu genomförs med företag inom 5 olika branscher om hur kompetensbehovet ser ut hos företagen.
  • Kompetensmäklarna i ECS berättade om vad som är på gång inom deras verksamhet och berättade även om sin enkät som kommer till hösten.
  • Arbetsförmedlingen berättade om sin digitala tjänst för arbetsgivare. Samverkan för att vara ett stöd till rekryterande och etablerande företag.         

Vi gör Eskilstuna – tillsammans!