Energy Evolution Center

Energy Evolution Center ska stå färdigt för inflyttning under första kvartalet 2020 och vara placerad endast några minuter från Energimyndigheten i Eskilstuna. Här hittar du den senaste broschyren Energy Evolution Center – Framtidens arbetsplats[1]

Nedan ett nyhetsbrev från Energy Evolution Center:

VÄLKOMMEN TILL ENERGY EVOLUTION CENTER!Vi är jätteglada att kunna berätta att Eskilstunas nya energicenter får namnet Energy Evolution Center. Såväl namn som logotype kopplar till platsvarumärket Eskilstuna Evolution och ska stå för att energicentret är en plats där människor, företag och organisationer möts för att driva energiomställningen framåt och bidra till framtidens energilösningar.Loggan för Energy Evolution Center, kan också ses en ledstjärna för miljö- och hållbarhets- arbetet och innehåller två mötande pilar som för tankarna till samverkan och möten. Under hösten kommer en hemsida att skapas för Energy Evolution Center.
ENERGY EVOLUTION CENTER – UPPHANDLING AV EN BYGGNAD I FRAMKANT
Ett intensivt arbete med upphandlingsunderlaget är nu avslutat och upphandlingen av en hyresvärd ligger ute för anbudslämning. Upphandlingen ligger i TendSign med benämningen ”Eskilstuna Kommun 1843” och är öppen till och med 20 september. Energy Evolution Center ska uppföras endast några minuter från Energimyndigheten i Eskilstuna och står färdigt för inflyttning under första kvartalet 2020.
KLIMATSMART BYGGNAD MED TAKTERASS
I byggnaden kommer vi att använda oss av klimatsmarta lösningar för energi, avfall och annan resursanvändning. Kravställningen sker enligt Miljöbyggnad Guld. Fasaden kommer att utgöras av integrerade solceller och kylanläggning kommer att drivas av el för maximal användning av den egenproducerade elen.
I bygganden kommer ett likströmsnät att användas för att minska förlusterna vid användning av vår egenproducerade el (tillsammans med ett väx- elströmsnät) och ett energilager i någon form kommer att finnas. Laddstolpar för elbilar ska finnas i nära anslutning till byggnaden liksom cykelrum med möjlighet att ladda elcyklar. Visualisering av energianvändning och egenproducerad el kommer att ske vid entrén där man i realtid ska kunna följa husets data.
För att skapa miljönytta och en attraktiv och kreativ miljö att arbeta i kommer det att anläggas en trädgård med arbetsplatser på taket till byggnaden, ett socialt taklandskap med mötesrum i form av ”växthus”. Takträdgården fungerar även som ett slags fördröjning och lokalt omhändertagandet av dagvatten.

SHOWROOM OCH AKTIVITETSBASERADE KONTOR
Rumsindelning och planering kommer att fokusera på effektivt utnyttjande och sam-utnyttjande av ytor. Aktivitetsbaserat arbetssätt förutsätts och i möjligaste mån ska era olika aktörer kunna använda samma ytor. Gemensamma lokaler som era hyresgäster delar på är bland annat showroom, reception och entré, utbildningslokaler samt en konferenslokal för ca 150 personer.
RESTAURANG MED GRÖNT FOKUS
En restauratör kommer att upphandlas för att ha lunchservering och kvällsöppet om de så önskar. Tanken är att restaurangen även ska kunna förse konferens- och utbildningsevenemang med mat och ka samt avhämtning till takterrassen. Restaurangen ska drivas med ett hållbarhetsperspektiv, helst någon typ av ”svinn-smart” restaurang.

FOKUS PÅ SAMVERKAN!
När upphandlingsunderlaget för byggnaden nu är ute övergår fokus för projektet till att nå potentiella hyresgäster som vill flytta in tillsammans med oss, och som ser fördelar med att finnas i ett sådant sammanhang som mötesplatsen kommer att erbjuda.

Vi söker hyresgäster med energi- och/ eller miljökoppling samt verksamheter som fungerar som stöd till företag inom energi- och miljöområdet, som exempelvis stöd till nyföretagare. Även verksamheter inom digitaliseringsområdet är intressanta då dessa verksamheter också kan ses som stöd för energi- och resurseffektivitet. Tycker du att det låter intressant eller känner du någon som borde sitta här? Hör av dig så berättar vi mer!

ENERGY EVOLUTION CENTER – MER ÄN BARA BYGGNADEN
Energy Evolution Center ska bidra till energi- och klimatmålen, därför jobbar vi med:
Kompetensförsörjning där vi höjer kapaciteten hos olika typer av aktörerför att de själva eller andra ska kunna bidra till effektivare energianvändning.
Demonstrationsarena Väster där företag och fastighetsägare visar upp energi- eller resurseffektiva lösningar för andra som höjer sin kompetens, inspireras och tar efter.
Affärsutveckling ska ha fokus på er företag inom energiområdet som kan hjälpa energianvändare att göra miljö- och energieffektiva val.

Projektet Energicentrum är ett samarbete mellan Eskilstuna Kommun och Energimyndigheten och delfinansieras även av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Linda Werther Öhling, Eskilstuna kommun
linda.ohling@eskilstuna.se

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.