Eskilstuna gör TalangEvolution

Hur uppmärksammar och behåller vi våra talanger i Eskilstuna? Kan vi attrahera talanger utifrån och stärka Eskilstuna som varumärke och därmed bli en attraktivare stad för nya talanger och framgångsrika idéer? Vi tänker oss en gala, ett tillfälle per år som dessa personer skall uppmärksammas för sina prestationer. Vi ser det som en möjlig komplettering till nuvarande ENgala, som en underkategori likt grammisgalans alternativa priser som presenterats tidigare under dagen ”off camera”.