Eskilstuna i din hand

Med utgångspunkt i den digitala 3D-kartan av Eskilstuna vill vi på ett helt nytt sätt visualisering evenemang som äger rum i staden. Idag pågår ett arbete med att utveckla Eskilstuna kommuns evenemangsguide – vi tänker oss att det är den befintliga evenemangsguiden med dess data som tas om hand och visualiseras i ett större sammanhang. Fler besökare på stadens evenemang ger en roligare stad och ett starkare näringsliv. Ett starkare näringsliv ger fler jobb!