Eskilstuna kommun halverar taxan för uteserveringar!

Eskilstuna kommun tar ytterligare steg mot en mer levande stadskärna genom att föreslå en halvering av avgiften för uteserveringar under 2024.

Efter givande dialoger med hotell- och restaurangföreningen i Eskilstuna har Eskilstuna kommun beslutat att se över taxan för att stötta stadskärnans utveckling och hotell- och restaurangnäringen.

Vad innebär detta för dig som restaurangägare?

• En halverad avgift för att ha uteserveringar, vilket gör det mer lönsamt och lockande att skapa liv och rörelse i stadskärnan.

• Ökad attraktivitet för Eskilstuna som destination och en tryggare miljö för alla invånare genom ett mer levande centrum.

📅 Beslutet om den halverade avgiften för uteserveringar fattades av kommunstyrelsen den 26 mars som föreslår att kommunfullmäktige gör detsamma den 11 april.

🎉 Låt oss tillsammans skapa en ännu mer blomstrande stadskärna!