Eskilstuna kommun rankas högre i servicemätning

Eskilstuna kommun har fortsatt bra service enligt företagen

Pressmeddelande

Publicerad: 21 april 2022

Eskilstuna kommun får fortsatt högt betyg för sin service till företag inom samtliga myndighetsområden enligt 2021 års mätning av Nöjd kund Index (NKI) och hamnar på plats 17 i årets ranking för kommuner över 40 000 invånare.

Eskilstuna kommun får fortsatt högt betyg för sin service till företag inom samtliga myndighetsområden enligt 2021 års mätning av Nöjd kund Index (NKI). Betyget visar ett samlat resultat på 77 (rikssnittet 74) jämfört med förgående mätning (2020) där resultatet var 75. Eskilstuna kliver upp sex placeringar jämfört med förra mätningen och hamnar på plats 17 i årets ranking för kommuner över 40 000 invånare.

En av de vanligaste kontakterna företag har med sin kommun är genom tillstånd och tillsyn. Årligen genomförs en nationell mätning av hur nöjda företagen är med den kommunala myndighetsutövningen, Nöjd kund Index (NKI).

Enligt 2021 års NKI-mätning går Eskilstuna kommunen framåt på totalen. Dock är det vissa myndighetsområden som tappar medan andra ökar. Vi går tillbaka något inom områdena Bygglov, Serveringstillstånd och Miljö & Hälsoskydd men samtidigt går vi framåt inom Livsmedelskontroll, Markupplåtelse och Brandskydd.

För NUI (Nöjd-Upphandlings- Index), som mäter området Upphandling, blev betyget 64 enligt den nya viktningsmodellen, och vi placerar oss på plats 17 i landet.

Livsmedelskontroll på Miljökontoret, Miljö- och räddningstjänstförvaltningen är en av de myndigheter som fått ett högt NKI-betyg på 80 (rikssnittet 78) jämfört med förra årets 72.

– Jag känner mig väldigt stolt över inspektörerna som har gjort det här jobbet. Det är ett mycket engagerat gäng som jobbar hårt med att visa att vi inte bara är en kontrollmyndighet utan även hjälper till med information, tips och trix och att stötta med det vi kan och att det är det som vi ser i vårt fina resultat nu, säger Maria Hansson, enhetschef på alkohol- och livsmedelsenheten.

Ett stärkt företagsklimat och service till företag är prioriterade frågor inom Eskilstuna kommun.

– Jag vill tacka alla företagare som svarat på enkäten, utan era svar kan vi inte vidareutveckla servicen till näringslivet på ett bra sätt. Det är viktigt att vår service är fortsatt jämn och hög, för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör på Eskilstuna kommun.

Här kan du ta del av hela rapporten om kommunernas service till företag.

Bakgrund

Nöjd-kund-index mäter företagarnas nöjdhet med kommunernas myndighetsutövning inom tillsynsområdena bygglov, markupplåtelser, miljötillsyn, brandtillsyn och serveringstillstånd. Kommunernas service bedöms på kvalitetsfaktorerna: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, effektivitet och rättssäkerhet. Mätningens betygsskala är från 0-100, där betyg 62-69 är godkänt och betyg 70-80 är ett högt betyg och betyg från 80 och uppåt klassas som mycket högt.

Eskilstuna kommuns samlade resultat 2021:

Brandtillsyn, NKI 79 (NKI 77, 2020)

Bygglov, NKI 73 (NKI 78, 2020)

Markupplåtelser, NKI 80 (NKI 71, 2020)

Miljö-och hälsoskydd, NKI 77 (NKI 81, 2020)

Livsmedelskontroll NKI 80 (NKI 72, 2020)

Serveringstillstånd, NKI 73 (NKI 88, 2020)

NUI (Nöjd-Upphandlings-Index)

Ingår ej i det sammanräknade betyget för NKI. År 2018 tog SBA initiativ till att utveckla en egen kundenkät för upphandling – Nöjd Upphandlings Index, NUI. Offentlig sektor köper in varor och tjänster för 800 miljarder kronor, motsvarande 1/5-del av Sveriges BNP. Undersökningen har utvecklats tillsammans med SKR, Upphandlingsmyndigheten och kommuner. Från och med 2021 är undersökningen obligatorisk för SBA:s partnerkommuner. För 2021 har NUI genomförts av 53 kommuner i Sverige, varav 31 SBA-kommuner.

För mer information, kontakta:

Niklas Edmark, näringslivsdirektör, 073-940 84 00

Maria Hansson, enhetschef på miljökontoret, 072-977 72 54