Eskilstuna kommuns näringslivspaket ska stötta lokalt näringsliv

Pressmeddelanade 220211

Eskilstuna kommun har tagit fram ett förslag på ett näringslivspaket med åtgärder som ska stötta det lokala näringslivet. Bland annat föreslås att avgifter för alkoholtillsyn samt markupplåtelse tas bort under 2022 och att det möjliggörs för fler foodtrucks och uteserveringar i centrum och på å-nära platser.

Till följd av senaste årens pandemi har ett antal branscher inom näringslivet i Eskilstuna drabbats hårt. Till dessa branscher räknas restauranger, hotell och olika företag inom besöksnäringen. Eskilstunas kommunledning ser att det krävs stödåtgärder även under 2022.

– Vi gör nu ytterligare ett näringslivspaket, trots att pandemin går in i nytt skede. Vi hoppas att paketet ska bidra till att snabba på en uppväxling och omstart av de delar i näringslivet som drabbats hårdare. Vi önskar att företagen ska kunna anställa, växa och fortsätta bidra till Eskilstuna såsom innan pandemin, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

De åtgärder som föreslås är bland annat att avgifter för alkoholtillsyn samt markupplåtelse tas bort under 2022 och att det möjliggörs för bland annat foodtrucks, popups, kiosker och uteserveringar i centrum och på å-nära platser. Detta kommer även att bidra till ett mer attraktivt och levande centrum.

– Det här är åtgärder som riktar sig till branscher som har påverkats väldigt negativt de senaste två åren genom begränsningar, förhoppningsvis kan föreslagna åtgärder snabba på omstarten och leda till mer verksamhet som stärker Eskilstunas attraktivitet, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör.

Förslag på åtgärder:

• Avgiften för alkoholtillsyn tas bort under 2022.

• Avgift till kommunen för markupplåtelse för restauratörer, popups, gatupratare och liknande verksamheter tas bort under 2022.

• Möjliggöra för ytterligare platser och underlätta etableringar för foodtrucks, popups, kiosker, uteserveringar med mera. Fokus ska vara på å-rummet och andra centrumnära platser.

• Möjliggöra för flera korttidsparkeringar/avhämtningsparkeringar för snabba ärenden, exempelvis avhämtning av mat från restauratörer, apoteksbesök med mer. Det kan innebära att nya platser skapas eller att befintliga parkeringsplatser regleras om till korttidsparkering.

Beslut om näringslivspaketet kommer att tas i kommunstyrelsen den 15 februari och i kommunfullmäktige den 3 mars.

Ekonomiska konsekvenser

Enligt förslaget ska åtgärderna finansieras genom omfördelning inom näringslivsavdelningens befintliga budget. Miljö- och räddningstjänstnämnden tillförs 1 miljon kronor för att täcka intäktsbortfall gällande tillsyn enligt alkohollagen. Stadsbyggnadsnämnden tillförs 1,1 miljon kronor för att täcka intäktsbortfall gällande markupplåtelse samt 2 miljoner kronor för att möjliggöra fler platser för foodtrucks, glasskiosker, popups restauranger eller liknande.

För mer information, kontakta:

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande

016-710 74 12, 070-086 65 02

Niklas Edmark, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun

016-710 28 08, 073-940 84 00