Eskilstuna mentorpool

Vi passade på att ställa 4 korta frågor till deltagarna Diana Siwani, Tobias Isacsson, Anna-Lena Backman Eriksson och Anna Ulriksson Biderman i arbetsgruppen för initiativet Eskilstuna Mentorpool #TalangEvolution

Hur känns det?
Vi är supertaggade och känner oss otroligt nöjda med det arbete som vi har åstadkommit under den här hösten.

Berätta om initiativet!
Vårat initiativ riktar sig framförallt mot aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen, Eskilstuna kommun och framförallt näringslivet. Det handlar om en branschspecifik mentorpool för att man ska kunna få arbeta med rätt kompetens och behålla alla talanger i Eskilstuna kommun.

Vad ser ni för nytta med höstens engagemang och arbete?
Nyttan blir självklart för de som kommer att kunna delta i den här mentorpoolen, både som mentorer och adepter. Det finns ett stort behov av det här i Eskilstuna. Man vill jobba med rätt kompetens och få den hjälpen via mentorskap.

Vad blir nästa steg?
Det blir att hitta tagare som kan ta hand om det här. Vi ser gärna att tre olika projektledare kommer att anställas. Finansieringen kan ske antingen genom att söka projektpengar eller via kommunen eller näringslivet. Vi hoppas att det här projektet kommer igång så fort som möjligt.

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.