Eskilstuna sjunker i näringslivsranking

PRESSMEDDELANDE

Eskilstuna tappar 23 placeringar i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i Sverige och hamnar på plats 172. 2017 gjorde Eskilstuna ett kraftigt lyft på 58 placeringar.

– Den långsiktiga trenden är viktigast för oss. Vi gjorde en rejäl förbättring 2014 och förra året, det är väldigt tätt mellan kommunerna i undersökningen vilket gör att små förändringar i undersökningen påverkar rankingen stort. Vi vet att det är ett långsiktigt arbete att förändra attityden till företagande och vi fortsätter arbeta ännu mer fokuserat kring det framöver, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun.

Enligt mätningen är det framförallt attitydsfrågor till företagande som sjunker tillsammans med nyföretagande och kommunens konkurrens med företag. Även det sammanfattande omdömet från företagarna gällande näringslivsklimatet i Eskilstuna har sjunkit en aning.

Ett av de områden som har förbättras i år är kommunens service till företagare, där Eskilstuna placerar sig över rikssnittet.

– Det är glädjande att vi ser att företagarna blir allt mer nöjda med kommunens service. Det har under de senaste åren varit en prioriterad fråga för oss, där vi har fokuserat på att skapa bättre kontaktvägar och tjänster för företagare. En del i den satsningen är såklart Affärsplan Eskilstuna, men vi har även under året lanserat några nya tjänster och i december lanserar vi en renodlad företagswebb, fortsätter Niklas Edmark.

För mer information, kontakta:
Niklas Edmark, näringslivsdirektör, 073 940 84 00

Om rankingen:
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2018 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

För mer information om rankingen besök: https://www.foretagsklimat.se/eskilstuna/ranking

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.