Eskilstuna utmärker sig

Eskilstuna i omvärlden

Intresset för Eskilstuna sprider sig i olika i sammanhang.Affärsplan Eskilstuna och Amazon Web Services etablering presenterades bland Stockholm Business Alliances medlemmar under förra veckan. Vi gör något bra här i Eskilstuna som gör att många vill ta del av allt bra som händer! Stockholm Business Alliances är ett samarbete mellan 55 kommuner för att förbättra kommuners attraktivitet för nya investeringar och etableringar. 
Manuel Brändeborn från Eskilstuna Logistik & Etablering berättade om hur det gick till med Amazon Web Services etablering i Eskilstuna Logistikpark och näringslivsdirektör Niklas Edmark drog en väldigt bra presentation om Affärsplan Eskilstuna. Stora applåder och många nyfikna frågor mottogs. Eskilstuna får stort utrymme i omvärlden???? #näringslivsevolution #affärsplaneskilstuna #SBA
Eskilstuna gör evolution!
Denis Oreskovic
Näringslivsutvecklare, Eskilstuna kommun

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.