Eskilstunas attraktivitet #näringslivsdialog

Kommande näringslivsdialog 18 februari har tema centrum med fokus på attraktivitet & trygghet och en av paneldeltagarna är Per Tängerstad partner på CapMan Real Estate.

Vad tycker du kännetecknar ett attraktivt centrum? 

— En stads attraktivitet kan kännetecknas av många faktorer, men det jag vill lyfta fram är att ha en tillräckligt hög koncentration i centrum för att inte upplevas ödsligt. Eskilstuna har låtit vattna ur sin centrala stadskärna och handelslokaler står tomma. Det råder otydlighet om vad som är stadskärnan. Fokusera på det centrala stråket Kungsgatan från Fristadstorget till Drottninggatan.  

Hur kan näringslivet bidra till ett attraktivt och tryggt centrum för en stad? 

— Som investerare behöver vi tydlighet och transparens. Jag kan som utomstående uppleva att vänskapsband trumfar rationella beslut och det är svårt att få korrekta besked. Inga besked är ännu värre. 

Nästa näringslivsdialog hålls den 18 februari tema centrum med fokus på trygghet & attraktivitet.

 Anmäl dig till dialogen senast 17 februari på: https://foretag.eskilstuna.se/naringslivsdialoger