Antar du utmaningen?

Med Rekarnegymnasiet som pilot har gymnasieskolan i Eskilstuna initierat projektet Eskilstunautmaningen, med syfte att hjälpa kommunens arbetsgivare att hitta nya medarbetare bland Eskilstunas gymnasieelever.

Trots att gymnasieelevernas betyg ligger på riksnivå i Eskilstuna finns en hög arbetslöshet bland elever som nyligen har tagit studenten. Genom att skapa fler möten mellan gymnasielever och arbetsgivare ska Eskilstunautmaningen ge elever bättre förståelse för hur det fungerar i arbetslivet och inspirera till vidare studier. Rekarnegymnasiet går i täten för piloten, och efter sommaren kommer de övriga gymnasieskolorna följa i fotspåren.

Vi har ställt några frågor till Karin Holmberg Lundin, skolchef på gymnasieskolan i Eskilstuna med anledning av lanseringen av webbplatsen Eskilstunautmaningen.nu, idag 10 mars.

Vad har ni för mål för projektets första år?

– Vi har en hög målsättning där vi tror att det är möjligt att samtliga våra 4000 gymnasielever under 2017 ska ha minst ett möte med en arbetsgivare. Vi vet att det möjligt med hjälp av nära samarbete och med hjälp av smarta digitala verktyg.

Hur kan ett sådant möte se ut i praktiken?

– Det kan till exempel handla om att erbjuda en praktikplats, feriejobb, mentorskap, läxläsning eller kanske ett enstaka studiebesök. Här har arbetsgivaren själv all möjlighet att skräddarsy den typ av möte som passar verksamheten.

Vad har företagen att vinna på detta?

– Varje år lämnar ca 1 300-1 400 elever gymnasieskolan i Eskilstuna. Det är en riktigt stor rekryteringsbas att utgå från. Vi har dels en andel ungdomar som fortsätter direkt till högre studier, men de vill ju vi få tillbaka till Eskilstuna när de är klara med sin högskole- eller universitetsexamen. Vi ser att flera arbetsgivare i Eskilstuna har rekryteringsbehov till mer kvalificerade tjänster och där tror jag att det är viktigt att visa upp sig som arbetsgivare redan under gymnasietiden och knyta kontakter. Sedan berättar flera arbetsgivare om rekryteringsbehov där gymnasieexamen räcker. Där har vi många duktiga elever från yrkesprogrammen som är anställningsbara.

– Jag ser Eskilstunautmaningen som ett vinna-vinna engagemang för elever och för arbetsgivare. Eleverna får en ökad kunskap om arbetslivet i Eskilstuna och arbetsgivarna knyter kontakter med blivande medarbetare.

Hur har idén mottagits av arbetsgivare och elever?

– Det har varit ett fantastiskt gensvar från arbetsgivarna! På näringslivsdagen var det hela 70 arbetsgivare som anmälde sig direkt till Eskilstunautmaningen. Sedan tidigare har vi dessutom flera hundra goda kontakter och relationer med olika arbetsgivare. Min vision är att alla arbetsgivare antar utmaningen och engagerar sig. Våra elever, som alla har sina framtidsdrömmar, hoppas mycket på att få många kontakter med arbetslivet.

Om man känner att man som företagare vill anta utmaningen, hur går man tillväga?

– Det enklaste är att anmäla sitt intresse via webbsiten Eskilstunautmaningen.nu eller mejla till rektor, daniel.moberg@eskilstuna.se. Webben lanseras idag, 10 mars och tillsammans med arbetsgivarna kommer den att utvecklas framöver. Där kan arbetsgivare lägga in sina feriejobb och andra engagemang som de har möjlighet att bidra med.

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.