Eskilstunautmaningen

Eskilstunautmaningen vill öka närheten mellan arbetsgivare och gymnasieungdomar i Eskilstuna, i syfte att få arbetsgivarna att förstå vilken potential för rekrytering som finns bland skolungdomar. Fördjupade relationer mellan gymnasieskola och arbetsgivare leder till minskad arbetslöshet bland ungdomar.

Alla kommunala gymnasieskolor (Rekarnegymnasiet, Rinmangymnasiet och S:t Eskil gymnasium) är med i Eskilstunautmaningen. Målsättningen är att samtliga gymnasieskolor i Eskilstuna ska vara delaktiga.

Under hösten 2017 arrangerades ett flertal välbesökta frukostträffar ute på gymnasieskolorna vilka nu genomförs löpande. Håll utkik på hemsidan! http://www.eskilstunautmaningen.nu

Bloggar
Hallå Cilla! #Eskilstunautmaningen
Eskilstunas gymnasieungdomar fortsätter att utmana 

Ett initiativ från 2016.