Etablering- och ometableringserbjudande

_address=”0.0.0.2″]Eskilstuna kommunkoncern behöver stärka näringslivsklimatet så att fler arbetstillfällen skapas och fler kommer i arbete. För kommunens fortsatta tillväxt och utveckling är det därför viktigt att företag vill etablera sig i Eskilstuna. Eftersom företag, i sin beslutsprocess gällande vart de ska etablera sig, ofta är i kontakt med flera kommuner måste Eskilstuna kommun kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt etableringserbjudande med effektiv och hög servicenivå.

Analysfasen har pågått under hösten med att samla in kvalitativt underlag genom intervjuer av respondenter från näringslivet, företagarnätverk och tjänstemän från kommunkoncernen. En workshop arrangerades i början av 2018 för att tillsammans jobba vidare med utfallet som kommit fram i analysfasen.

Genomförandefas. Representanter från NLE, ELE, ESEM, SBF, FEX, MSP, DEAB och K-FAST ingår i teamet deltar i detta arbete.

Initiativen “Dukat bord” och “En väg in” har vidareutvecklats till samordningsmöte och ingår numera i Näringslivsenhetens Företagsservice.

Ett initiativ från 2016.