Ett år med Affärsplan Eskilstuna – Vad händer nu?

Affärsplan Eskilstunas projektledare Anna Harryson sammanfattar året som gått och blickar samtidigt framåt.

VEM ÄGER FRÅGAN?

När man tar ett så brett begrepp som en affärsplan och skalar upp det till en hel stad händer många saker. Dels insikten om att många olika samband råder och dels att enkla lösningar inte alltid är givet.

Min pappa brukade fråga oss barn ”Vem äger problemet?” Det var hans standardfras och den var naturligtvis irriterande när man tyckte det var någon annan än en själv.

Har vi ett dåligt företagsklimat och hög arbetslöshet så är det vårt problem som stad, näringsliv och hela vägen ner till oss själva. Insikten och acceptansen av ägarskapet av ”problemet”, eller om man väljer att kalla det ”möjligheten”, tror jag är oerhört viktigt för vår framgång.

2016 – AFFÄRSPLAN ESKILSTUNA TAR FORM SOM EN PLATTFORM FÖR DYNAMISKT SAMARBETE

I april 2016 genomförde vi visionsverkstaden Skapa framtiden. Cirka 120 personer deltog och tillsammans fick vi vända upp och ned på våra föreställningar om framtiden och utmana oss själva till nytänkande.

Under (be)Stämma som arrangerades i Stadshusets Fullmäktigesal beslutades att upprätta tre arbetsgrupper kopplade till tre fokusområden: kompetens, stad & plats samt attityd.

Ett 90-tal personer har engagerat sig i de tre arbetsgrupperna under hösten 2016 och arbetat fram en rad konkreta aktiviteter kopplat till våra fokusområden. Vid rodret sitter just nu Lina Mörkberg från Experis, Anton Varnäs, Tuna Fastigheter och Mattias Stjernström, Klara fastigheter, som har varit sammankallande för varsin grupp och arbetat operativt och strategiskt med såväl analys som innehåll till affärsplanen.

Tillsammans med de 17 ursprungsaktörerna som skrev under avsiktsförklaringen har nu även Arbetsförmedlingen och Eskilstuna Kuriren aktivt valt att stötta Affärsplan Eskilstuna.

2017 – NU GÅR VI TILL GENOMFÖRANDE OCH HANDLING, HÄNG MED DU OCKSÅ!

Affärsplan Eskilstuna tar nu en ny form när vi går in i utförande och handling 2017. Den 9 februari presenterar vi den första versionen av Affärsplan Eskilstuna på EN 2017. I den finns en analys av vår omvärld och en strategi framåt, samt ett antal konkreta aktiviteter för att påbörja vår gemensamma resa mot 2030 där vårt mål är att sysselsättningen i Eskilstuna minst är i paritet med rikssnittet.

Jag vill uppmana och välkomna alla företagare i Eskilstuna att delta i detta mycket utvecklande och kreativa arbete där vi tillsammans utvecklar Eskilstuna till en plats där företag kan växa. Genom Affärsplan Eskilstuna skapar vi en bättre framtid för kommande generationer och allas våra barn.

Med energi framåt,
Anna Harryson Projektledare Affärsplan Eskilstuna


Foto: Emelie Otterbeck

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.