Ett efterlängtat taxeförslag #efterhandsdebitering

I samband med att Eskilstuna kommun beslutade att utforma taxeförslag för efterhandsdebitering av tillsynsavgifter från och med 2022 passade vi på att prata med Andreas Frisk, ordförande i Företagarna Eskilstuna Torshälla.

Vad innebär så kallad efterhandsdebitering?

– Detta innebär att näringsidkare slipper att betala i förskott, i början av året. Nu kan de betala avgifterna först när tillsynen är genomförd vilket är logiskt. Modellen har prövats framgångsrikt i ett antal kommuner med mycket goda resultat. Både för kommunen och företaget blir det tydligare hur resurserna används och vad avgifterna går till.

Är det här något Företagarna har arbetat för?

– Ja, det har länge funnits ett missnöje med de avgifter som kommunen tar ut för sin tillsyn. Många företag förstår inte hur avgifterna har räknats ut eller varför de ska betala i förskott. I de flesta kommuner kommer en faktura i början av året som inte är kopplad till hur mycket tid som måste läggas på att kontrollera verksamheten. Ibland sker ingen kontroll alls, trots att företagen har betalat. Det här är ett välkommet taxeförslag.

Vilken roll har kommunen när det kommer till näringslivsklimatet?

– Kommunen spelar en nyckelroll för företagsklimatet. Kontroller av exempelvis livsmedelshantering och alkoholservering är viktiga för företagen, både för att säkerställa den egna verksamheten och för att inte behöva utsättas för konkurrens av oseriösa företag.